Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére

Tisztelt Mohácsi József Elnök Úr!
 
Kérem, hogy az alábbi javaslatomat a soron következő önkormányzati testületi ülésre megtárgyalás céljából előterjeszteni szíveskedjen!
 
Köszönettel!
 
Herold János önkormányzati képviselő 
Jobbik Magyarországért Mozgalom

 

Tisztelt képviselő-testület!

Csatlakozva Kerepes Város Önkormányzata felhívásához, az előterjesztésük szó szerinti átvételével az alábbi előterjesztést teszem:

Az 1956-os forradalom 60., míg a megtévesztett választópolgárok által a hatalmát bevallottan hazugsággal megőrző kormány elleni 2006. évi októberi általános tüntetések erőszakos elnyomásának 10. évfordulói megfelelő alkalmat adnak arra, hogy közkegyelmi törvényt fogadjon el az Országgyűlés azok vonatkozásában, akik a hatalom erőszakos gyakorlása, vagy megtartása elleni politikai ellenállásként olyan cselekményeket követtek el, amelyek a törvény szerint joghátránnyal járnak.

A közelmúltban több olyan ítélet is született, amely a balatonőszödi beszéd miatt kialakult zavargások időszakában, illetve ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekményeket értékelt. Ezen ítéletek javarészt hatalmas közfelháborodást váltottak ki, és megerősödött az a közmédiában, utcai demonstrációkon, tüntetéseken is hangot kapó közvélekedés, hogy az ítéletek igazságtalanok, az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségével és a 2010. évi fordulattal összeegyeztethetetlennek.

A fent megjelölt időszakban és ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekmények megítélésében a társadalmi igazságérzet és a normatív jog szöges ellentéttel feszül mind a mai napig egymásnak. Ezen feszültségnek a társadalom számára is elfogadható és megnyugtató feloldását a közkegyelem jogintézményének alkalmazása jelentheti.

A közkegyelem a társadalmi megbékélést szolgálja, és következményei az érintettek erkölcsi és politikai rehabilitációját eredményezik. A közkegyelmi törvény elfogadásával az Országgyűlés kegyelmi gesztust gyakorol a társadalmi béke és a megrendült igazságérzet helyreállítása érdekében. Az Országgyűlés a nemzeti megbékélés céljából a közkegyelem eszközével már többször élt az elmúlt 26 évben társadalmi feszültséggel teli időszakban elkövetett cselekményekkel összefüggésben (taxisblokád 1990-ben, ellenzéki képviselők 2011. decemberi tiltakozása). Ezen gesztus ismételt gyakorlása lehetőségének mérlegelését kéri most Keszthely, Magyarország Országgyűlésétől a határozati javaslat szerinti időszak alatt elkövetett, ott meghatározott cselekmények vonatkozásában.

A határozati javaslat nem fogalmaz meg jogi állásfoglalást, csupán azt a kívánalmat, hogy az illetékes és hatáskörrel rendelkező állami szerv, az Országgyűlés a társadalmi igazságérzet és a nemzeti megbékélés elősegítése érdekében fontolja meg a közkegyelem gyakorlásának lehetőségét. A határozati javaslat támogatása esetén az semmilyen módon nem befolyásolja a magyar igazságszolgáltatás hatékonyságát és társadalmi megítélését, sokkal inkább a demokrácia szabályainak működését bizonyíthatja a közkegyelem intézményének országgyűlési jogkörök keretén belüli alkalmazásával.

A határozati javaslat elfogadásával a képviselő testület egy 22 ezer fős város társadalmi igazságérzet és megbékélés iránti igényét fejezi ki. A határozatban megfogalmazott kérésnek több önkormányzat által történő támogatása azonban többszázezer, akár több millió ember kívánalmát is jelentheti, így a megszólított Országgyűlés a felvetett kérdés súlyának megfelelően kell, hogy kezelje.

Tekintettel arra, hogy az országos társadalmi megosztottság, és megbékélési igény a helyi társadalomban is teljes mértékben fellelhető, így a helyi közvélemény is megosztott a kérdésben, a helyi önkormányzat képviselő-testületének az Alaptörvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részének 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja alapján jogosultsága van a kérdés megnyugtatóan eldöntő, feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől – ez esetben az Országgyűléstől – döntést, azaz közkegyelmi törvény megalkotását kezdeményezni.

A kezdeményezéshez Sátoraljaújhely 2016.12.15-én Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 280/2016.(XII.15.) sz. határozatával, Kunszentmiklós  2016.12.14-én Kunszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete a 685/2016.(XII.14.) sz. határozatával csatlakozott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltak alapján döntsön a kezdeményezéshez való csatlakozásról, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadásáról.

 

Tisztelettel!

Herold János önkormányzati képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

 

 

Határozati javaslat

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) határozata közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére

 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Kerepes Város Önkormányzata által kezdeményezett felhívást támogatja, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja alapján kéri az Országgyűlést, hogy a társadalmi béke és megrendült igazságérzet helyreállítása érdekében alkosson közkegyelmi törvényt.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a dr. Áder János Köztársasági Elnök úr, Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, valamint Kerepes Város Önkormányzat polgármestere, Oláh János részére küldje meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Tisztelettel!

Herold János önkormányzati képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom