Környezetkárosítás Hévizen

Az ügy fontossága és a terület nagyfokú látogatottsága miatt még aznap kimentünk a helyszínre és megállapítottuk, hogy a bejelentés megalapozott volt. Vizsgálódásunk során derült fény arra, hogy a növényi hulladék nem újkeletű, hanem annak egy része már tavasszal került oda elhelyezésre.

 

Az előzmények ismeretében megállapítást nyert, hogy az itt elhelyezett hulladék a szomszédos magánkézben lévő telek erdős részének gyérítése folyamán keletkezett és onnan származik. A tulajdonos valószínüleg fakitermeléssel foglalkozó vállalkozást bízott meg a munkával, azt professzionális, erdőgazdaságokban használatos gépekkel végezték.

 

Mivel a szóban forgó telek saját úttal nem rendelkezik, sőt a gépjárművel történő megközelítést a kemping felől tábla is korlátozza, ezért joggal feltételezhető, hogy az ingatlanra történő behajtáshoz a terület kezelőjétől, tulajdonosától, szakhatóságtól külön engedély szükségeltetett. Ezt támassza alá az a tény is, hogy meglévő híd hiányában, a kivezető  csatorna fölé farönkökből ideiglenes hidat építettek. Ez a híd azóta már elbontásra került.

 

A jelenleg felhalmozott növényi hulladék részben természetvédelmi oltalom alá eső területen van, melynek egy része állami tulajdon, vagyonkezelője a hévízi Szent András Reumakórház, illetve magántulajdon.

 

Ennek ismeretében feltesszük a kérdést, ki és mikor adott engedélyt a hulladék lerakására és tárolására? Történt-e bárki részéről valamilyen intézkedés a jelenlegi tűrhetetlen állapotok megszüntetésére? Ami a leglényegesebb, mikorra várható a szeméthalom végleges felszámolása és ki fogja viselni annak költségeit?

 

Az ügy mielőbbi megoldásának érdekében fordultunk a sajtónyilvánossághoz, illetve ezzel egyidőben hivatalos eljárás keretében bejelentéssel kívánunk élni a Környezetvédelmi Hatóságnál.

 

Székesi Péter, elnök

Jobbik Magyarországért Mozgalom Hévízi Szervezet

 

Herold János  

2.sz választókerület elnöke