Köztisztviselők illetményalapjának emelése!

Tisztelt Elnök Úr!

Az elmúlt testületi ülésen" ismeretlen" okok miatt nem került tárgyalásra a köztisztviselők illetményalapjára vonatkozó előterjesztés.

Ennek okán kérem tisztelt elnök urat,  hogy az alábbi javaslatomat bizottsági ülésen szíveskedjen megtárgyalni, és a testület elé terjeszteni.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek - 2008. évtől változatlan - illetményalapját a következő törvényi felhatalmazás alapján emelheti:
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6):  "A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére -( tartalékalap) a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a jelenlegi illetményalapot (38.650 Ft)  közel 20%-os emeléssel, 45.000 Ft-ra emelje, valamint a személyi bér alapján járó illetményeket 15%-kal emelje meg.

 
Tény, hogy a javaslatom nem érinti a közalkalmazottak bérét. Ezt egyébként a közalkalmazotti bértábla rögzíti (a költségvetési törvény 6. mellékletében), és kétségtelen, hogy itt is sürgős, átfogó bérrendezésre volna szükség. Tekintettel arra azonban, hogy ennek a szférának már - életpálya-modellekkel, ágazati pótlékokkal - sokkal összetettebbé tették a helyzetét, ezért itt azt javasolhatjuk - ami egyébként a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, - hogy önkormányzati bérpótlék megállapítására kerüljön sor. 
 
Tisztelettel!
 
Herold János, önkormányzati képviselő